APERTUM - Poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok

Pri poistení pohľadávok spolupracujeme s našou partnerskou spoločnosťou Euler Hermes, ktorá je svetovým lídrom v tejto oblasti

Poistenie pohľadávok Vás chráni pred rizikom neuhrádzania Vašich pohľadávok z obchodného styku. Znamená istotu riadneho uhrádzania faktúr a umožňuje spoľahlivo riadiť komerčné a politické riziká Vášho podnikania.

Vďaka produktu poistenia pohľadávok Vám zabezpečíme vyplatenie škôd spôsobených platobnou neschopnosťou alebo nevôľou Vašich odberateľov. Našim primárnym cieľom je však prevencia vzniku takýchto škôd a rast Vašej ziskovosti.

Vieme pre Vás zabezpečiť krytie všetkých Vašich pohľadávok bez preverovania odberateľov do výšky 60% a po ich preverení až do výšky 90%.

Nakoľko sa jedná o špecifický druh poistenia veľmi radi Vám zodpovieme Vaše otázky na tému poistenie pohľadávok, preto nás neváhajte kontaktovať.

Zadajte Vaše meno a e-mailMáte záujem o:

Priestor pre doplňujúce info