APERTUM - Poistenie majetku

Poistenie majetku

Každý z nás sa rád cíti doma bezpečne. Tento pocit istoty, teplo domova, dokáže len veľmi ťažko niečo nahradiť. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je vhodné si svoj majetok vhodne chrániť pred neočakávanými udalosťami. Poistenie majetku síce Váš dom nespraví napríklad ohňovzdorným ale v prípade jeho poškodenia, získate dostatok peňazí na to, aby ste si ho mohli dať do pôvodného stavu.

Poistenie majetku ochráni Váš majetok aj v týchto siutáciách:

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • povodeň, záplava
 • prasknuté vodovodné potrubie
 • škody spôsobené búrlivým vetrom
 • prepätie v elektrickej sieti po údere blesku
 • vandalizmus (sprejerstvo)
 • krádež, lúpež
 • skrat elektromotora
 • poškodenia spotrebičov podľa pravidiel o záruke aj po uplynutí záručnej doby

Zadajte Vaše meno a e-mailMáte záujem o:

Priestor pre doplňujúce info

Komentáre

comments